Kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường Đại học
Điều dưỡng Nam Định

(1960 - 2020)

Ngày 15 tháng 11 năm 2020

Chương trình kỷ niệm 60 năm

Ngày 08-15/11: Đón tiếp cựu học viên, sinh viên

Ngày 12/11: Đón tiếp các thế hệ cán bộ, giảng viên đã nghỉ chế độ, đã từng công tác tại trường

Ngày 14/11: Hội nghị khoa học; Hội diễn văn nghệ; Hội giảng; Hội thi thể thao; Hội trại; Hội trợ triển lãm

Ngày 15/11: Lễ kỷ niệm

Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định được thành lập từ năm 1960 với tên gọi đầu tiên là Trường Y sĩ Nam Định. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác mọi thế mạnh, nguồn lực và tiềm năng của mình, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu, uy tín trong nước và quốc tế về đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh. Trong 60 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 30.000 cán bộ y tế để phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên khắp mọi miền đất nước...

Kỷ yếu 60 năm

Theo dòng lịch sử

Trong 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nam Định.
Nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử

Giai đoạn 1960 - 1981

Trường Y sỹ Nam Định được thành lập ngày 8/7/1960, sau đó được đổi tên thành Trường THYT Nam Hà

Giai đoạn 1981 - 1988

Ngày 12/9/1981, Trường THYT Nam Hà được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Nam Định

Giai đoạn 1988 - 2004

Ngày 25/7/1988, Trường được hợp nhất với Đại học Y Thái Bình. 13/8/1991, Trường tách khỏi Đại học Y Thái Bình

Giai đoạn 2004 - nay

Ngày 26/2/2004, nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nam Định thành Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Liên hệ

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Địa chỉ
257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định
Điện thoại
0228 3649666
Email
dieuduong@ndun.edu.vn
Facebook
fb.com/DHDieuDuongND
YouTube
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định