Kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

(1960 - 2020)

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Trường Đại học Ðiều dưỡng Nam Ðịnh được thành lập từ năm 1960 với tên gọi đầu tiên là Trường Y sĩ Nam Ðịnh. Trong 60 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 30.000 cán bộ y tế để phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều cán bộ y tế tốt nghiệp tại Trường hiện đang giữ những trọng trách trong ngành Y tế từ trung ương đến địa phương. Nhiều nhà giáo, thầy thuốc được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và Thầy thuốc nhân dân. Ghi nhận những thành tích Nhà trường đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã trao tặng các Huân chương Lao động, Huân chương Ðộc lập; Chính phủ và các Bộ, Ngành, UBND tỉnh Nam Định đã tặng thưởng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen và các danh hiệu cao quý...

Theo dòng lịch sử

Trong 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nam Định.
Nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử

Giai đoạn 1960 - 1981

Trường Y sỹ Nam Định được thành lập ngày 8/7/1960, sau đó được đổi tên thành Trường THYT Nam Hà

Giai đoạn 1981 - 1988

Ngày 12/9/1981, Trường THYT Nam Hà được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Nam Định

Giai đoạn 1988 - 2004

Ngày 25/7/1988, Trường được hợp nhất với Đại học Y Thái Bình. 13/8/1991, Trường tách khỏi Đại học Y Thái Bình

Giai đoạn 2004 - nay

Ngày 26/2/2004, nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nam Định thành Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Liên hệ

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Địa chỉ
257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định
Điện thoại: 0228 3649666
Fax: 0228 3649666
Email
dieuduong@ndun.edu.vn
Facebook
fb.com/DHDieuDuongND
YouTube
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định